1028 GROVE Street, Oshkosh, WI, 54901-4049
1028 GROVE Street, Oshkosh, WI, 54901-4049
1028 GROVE Street, Oshkosh, WI, 54901-4049
1028 GROVE Street, Oshkosh, WI, 54901-4049
1028 GROVE Street, Oshkosh, WI, 54901-4049
1028 GROVE Street, Oshkosh, WI, 54901-4049
1028 GROVE Street, Oshkosh, WI, 54901-4049
1028 GROVE Street, Oshkosh, WI, 54901-4049
1028 GROVE Street, Oshkosh, WI, 54901-4049
1028 GROVE Street, Oshkosh, WI, 54901-4049
1028 GROVE Street, Oshkosh, WI, 54901-4049
1028 GROVE Street, Oshkosh, WI, 54901-4049
1028 GROVE Street, Oshkosh, WI, 54901-4049
1028 GROVE Street, Oshkosh, WI, 54901-4049
1028 GROVE Street, Oshkosh, WI, 54901-4049
1028 GROVE Street, Oshkosh, WI, 54901-4049
1028 GROVE Street, Oshkosh, WI, 54901-4049

$194,900

1028 GROVE Street, Oshkosh, WI, 54901-4049

17
Courtesy of: First Weber, Realtors, Oshkosh